Rasespesifikke Avlsstrategier (RAS) for Nederlanse Kooikerhondje

skrevet av Norsk Kooikerklubbs avlsråd, på oppdrag fra NKK.

Dokumentet skal kunne si noe om rasens kvaliteter og fortrinn, så vel som definere avlsmessige utfordringer og forbedringspotensiale.
RAS for Kooikerhund bygger på NKK sine avlsstrategier og etiske grunnregler for avl og oppdrett. Dokumentet inneholder våre mål for rasen og en beskriving av strategi for å nå målene. Det overordnede målet er å bevare rasens opprinnelige egenskaper og samtidig sørge for at kooikeren fungerer tilfredsstillende i vårt moderne samfunn.

RAS-dokumentet (PDF-fil) finner du HER.
(24/3 Oppdatert versjon er like rundt hjørnet)