SYKDOMMER  -  HELSETESTING  -  FØRINGER FOR AVL  -  SANNAH-FONDET  -  CLUBREGISTERET  -  RASESPESIFIKKE AVLSSTRATEGIER 
- TISPE I AVL  -  HANNHUND I AVL    

Cirtap's Unique Saga van Indie-L. Foto: Heidi Engeland.