Norsk Kooikerklubbs Pro-shop

Vår Pro-shop består av noen produkter med vår logo på og den flotte Kooikerboken som alle kooikereiere bør eie :-)

Planen er å komme med noen nye produkter etterhvert, men det har ikke blitt satt opp på dagsordenen ennå.