Clubregisteret

Det er den nederlandske kooikerklubben, Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondjes (VHNK) som fører registeret, som kalles VHNK Clubregister.
Fra rasen ble offisielt godkjent ble samtlige kooikerhunder sirlig ført inn i et eget register, noe de blir den dag i dag. Det registeres også informasjon om for eksempel sykdommer, feil, dødsårsak og eventuelle avkom.
Clubregisteret er et flott verktøy for oppdrettere, og vil bli ennå bedre med så mange opplysninger som mulig.

Den norske kooikerklubben er opptatt av å 
jobbe videre med å samle inn informasjon til oppdatering av VHNK Club Register. Norsk Kooikerklubb vurderer også innkjøp av ZooEasy Pedigree Software og gjøre denne tilgjengelig for oppdrettere og medlemmer som planlegger kull. ZooEasy er en database hvor alle opplysninger fra registeret blir lagt inn. Organisasjoner legge inn hvert enkelt dyr med en omfattende mengde data.