Omplassering

Norsk kooikerklubb tilbyr formidling av omplasseringsannonser i tillegg til valpeformidlingen, for de som har behov for det. Omplasseringssiden er åpen for alle, også utenlandske kooikere.

Illustrasjonsfoto. Fagayas Xantos av Qacoll.

 
Til omplassering

 

 

 

 

 


Informasjon

Dette er kun et sted for å formidle informasjon om hunder som er til omplassering, til folk som er interessert i rasen. Omplasseringen har derfor ikke den samme "sikkerheten" eller krav i forhold til helse og eksteriør som ligger som grunnlag for valpeformidlingen. Dette må eventuelle interesserte undersøke selv.  

Klubben åpner nå denne siden fordi vi ser at kooiker er en rase som trenger eiere som vet hva de går til, og en del av disse starter sine undersøkelser etter en hund gjennom Norsk Kooikerklubb.

All informasjon ang hunden, både det som oppgis her eller blir etterspurt fra eier, er en sak mellom eier og evt. interesserte, Norsk Kooikerklubb tar ikke ansvar for eventuelle feil i annonsene. Klubben er heller ikke ansvarlige eller aktive i selve omplasseringsprosessen, denne foregår i sin helhet mellom selger/tidligere eier og interessent. Dette gjelder også eventuelle uenigheter som måtte oppstå mellom partene eller uønsket resultat.   

Husk at som kjøper/potensiell ny eier av en hund må man også ta det ansvaret det er å vurdere både selger/tidligere eier, hund og handel med sin egen magefølelse og kunnskap. Eventuelle uenigheter mellom selger og kjøper, eller et uønsket resultat av kjøpet/overtakelsen, tar klubben ikke ansvar for. Det anbefales forøvrig for nye hundeeiere å lese NKK's hefte "Vil du bli hundeeier?" som kan lastes ned fra NKK's nettsider, www.nkk.no.

Spørsmål angående omplasseringssiden rettes til avlsrådet/ansvarlig for valpeformidling/omplassering på mail; nokoavlsraad@gmail.com

 
For de som skal informere om en hund som skal omplasseres 

- Hunden må være eldre enn 9 mnd. Yngre hunder må eventuelt formidles gjennom valpeformidlingen 

- For å legge inn en annonse om omplasseringshund, send inn informasjonen som kommer fram av skjemaet nedenfor, eller så mye som mulig av det og eventuell annen informasjon som bør videreformidles i første omgang. Det kan også sendes med bilde. Hvis eier kun ønsker å formidle kontaktinformasjon og navn på hunden er det greit, men hele stamtavlenavnet til hunden bør med slik at interesserte har mulighet til å sjekke hunden i Dogweb. Skjemaet kan kopieres inn i en mail og fylles ut, eller informasjonen kan sendes som tekst til;   nokoavlsraad@gmail.com     

- Annonsen vil ligge ute automatisk i 3 mnd; hvis den skal ligge ute lenger må det gis beskjed på overnevnte mailadresse 

- Selger/eier plikter å gi beskjed på overnevnte mailadresse dersom hunden blir omplassert før de tre månedene er gått 
 

 
Informasjon som bør oppgis

HUNDENS NAVN (FULLT NAVN OG EVENTUELT REG.NR.)                                                            
HUNDENS FØDSELSDATO (ALDER)  
TELEFONNR EIER 

 

 

EVT.ADRESSE EIER

 

 

EVT. MAILADRESSE EIER

 

 

HUNDENS KJØNN 

 

 

EVT. ANNEN INFO OM HUNDEN  


Bilde kan sendes med og blir da plassert over informasjonen om hunden.