Alle hannhunder kan være potensielle å bruke i avl.

På denne siden samler vi informasjon om de hannhunder i Norge som er aktuelle (ferdig testet) for bruk i avl, men vår liste inneholder også de hannhunder som ikke er ferdig testet, men hvor hannhundeier vurderer å klargjøre sin hannhund for avl. Hundene er presentert i en pdf-fil, og  hanner som vurderes testet er markert med en rød tekst med informasjon om at hannen ikke er ferdig testet i henhold til rettningslinjer satt av Norsk Kooikerklubb. 

Klikk her for å komme til listen med hannhunder.


Vi ønsker flest mulig hannhunder i avl i Norge, og har du en hannhund som du vurderer å klargjøre, vil vi svært gjerne ha han med på listen.

Listen skal gjøre det enklere for oppdrettere å finne aktuelle hannhunder til en paring.

Eksempel på bilder til listen

Eksempel på bilder til hannhundlisten

 

Informasjon som ønskes til listen finner dere i Informasjon til hannhundlisten.

I tillegg til denne ønsker vi 3 bilder; 

et av hundens hode sett forfra

et bilde av hunden sett fra høyre

et bilde av hunden sett fra venstre.

 

Informasjon og bilder av hunden din sender du til: nokoavlsraad(a)gmail.com

Oppdateringer til listen sender du til samme mailadresse.

Listen oppdateres månedlig.